Bạn định nghĩa thế nào là đồng nghiệp tốt?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

Đơn giản là không sân si và bới móc cuộc sống của người khác trong công ty, không làm chuyện xấu sau lưng mình như ns xấu mình với sếp hay cướp việc của mình. Mình đi làm thì thấy cuộc sống công sở drama hơn mình nghĩ =))))

Trả lời

Đơn giản là không sân si và bới móc cuộc sống của người khác trong công ty, không làm chuyện xấu sau lưng mình như ns xấu mình với sếp hay cướp việc của mình. Mình đi làm thì thấy cuộc sống công sở drama hơn mình nghĩ =))))

Cá nhân mình, đồng nghiệp tốt sẽ còn tuỳ mục đích, mong đợi của mình về đồng nghiệp.

Nếu như là những người cùng cấp thì định nghĩa "tốt" là khi họ hoàn thành công việc của họ, không đẩy ngang việc sang cho mình, không soi mói đời tư. Nói chuyện xã giao thoải mái, có kèo kiếm tiền thì chỉ cho nhau.

"Đồng nghiệp" là cấp trên thì với mình, "tốt" là người ta giúp mình phát triển, nghiêm khắc cũng được, dạy dỗ, chỉ bảo cũng được, giúp mình phát triển là được.

Còn "đồng nghiệp" là cấp dưới thì định nghĩa "tốt" chắc là nghe lời =)))) Hoàn thành công việc được giao, đúng KPIs, đúng chất lượng như yêu cầu.

Và trên hết, đồng nghiệp tốt có thể nói xấu trước mặt chứ không nói xấu sau lưng. Chửi thẳng mặt cũng được nhưng xong là thôi, không thù dai, không dìm hàng.

người có thể chỉ dẫn mình trong công việc, không quá quan tâm chuyện đời tư của mình, không đâm sau lưng mình

Đồng nghiệp tốt là hay cãi nhau trong công việc.hi