Bạn hãy chứng minh luận điểm sau đây?

  1. Khoa học

Màu xanh của lá cây có được là do chất diệp lục tạo nên. Khi tiết trời chuyển sang Thu, lá bắt đầu chuyển sang màu vàng hoặc đỏ. Điều đó hoàn toàn không chứng tỏ chúng đang chết đi mà thay vào đó là biểu hiện bên ngoài của một chuỗi những quá trình rất thông minh đang diễn ra bên trong chiếc lá.

Từ khóa: 

khoa học

khi chất diệp lục không còn hoạt động (ngừng thực hiện chức năng) hầu hết các loại lá chuyển sang màu vàng - màu vàng là một loại màu sắc vốn đã tồn tại sẵn trong lá nhưng bị lấn át bởi sắc xanh vào các Mùa sinh trưởng của cây. - Do không Có sự sản sinh rất nhanh chóng của một loại chất tạo màu tên là Anthocyanin.
Trả lời
khi chất diệp lục không còn hoạt động (ngừng thực hiện chức năng) hầu hết các loại lá chuyển sang màu vàng - màu vàng là một loại màu sắc vốn đã tồn tại sẵn trong lá nhưng bị lấn át bởi sắc xanh vào các Mùa sinh trưởng của cây. - Do không Có sự sản sinh rất nhanh chóng của một loại chất tạo màu tên là Anthocyanin.