Bạn hi vọng gì khi học Ngành Công tác xã hội ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo tôi, xã hội dù có phát triển đến thế nào thì vẫn luôn luôn có những người cần sự giúp đỡ , dù ở phương diện kinh tế hay tinh thần thì con người ta luôn gặp những khó khăn , tôi hi vọng ngành của tôi học cho tôi hành trang vững chắc để tôi bước trên con đường để giúp đỡ những con người yếu thế mang lại cho học cuộc sống mới Tôi hi vọng ngành của tôi học sẽ cung cấp cho tôi nhiều kiến thức kĩ năng để tôi có những hiểu biết để giúp cho nhóm người yếu thế trong xã hội.
Trả lời
Theo tôi, xã hội dù có phát triển đến thế nào thì vẫn luôn luôn có những người cần sự giúp đỡ , dù ở phương diện kinh tế hay tinh thần thì con người ta luôn gặp những khó khăn , tôi hi vọng ngành của tôi học cho tôi hành trang vững chắc để tôi bước trên con đường để giúp đỡ những con người yếu thế mang lại cho học cuộc sống mới Tôi hi vọng ngành của tôi học sẽ cung cấp cho tôi nhiều kiến thức kĩ năng để tôi có những hiểu biết để giúp cho nhóm người yếu thế trong xã hội.