Bạn nghĩ gì khi đọc được JD tuyển dụng có yêu cầu bắt buộc ứng viên phải tốt nghiệp đại học?

  1. Phong cách sống

15 companies that no longer require employees to have a college degree

www.cnbc.com

Google, Apple và 13 công ty hàng đầu đã không còn yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học trong các yêu cầu tuyển dụng nữa.

Ở VN có một số cty ở một số vị trí cũng ko quá quan tâm phần băng cấp, nhưng vẫn prefer có bằng hơn. Một số công ty thì bắt buộc phải có bằng đại học, level khá trở lên.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Từ khóa: 

bằng đại học

,

jd

,

tuyển dụng

,

phong cách sống

Mình thì tôn trọng quyết định của các doanh nghiệp đến giờ vẫn bắt buộc nhân sự của họ phải có bằng đại học. Tuy nhiên việc có bằng đại học hiện giờ không thể hiện một người là có tài hay không, có khả năng hay không nữa, mà chỉ phần nào thể hiện họ có phải là người kiên định hay không, có chăm chỉ hay không, và ngay từ đầu có định đầu tư dài hạn cho sự nghiệp mà họ đang chọn hay không thôi. Về năng lực, bằng đại học không tạo ra bất kỳ giá trị lợi thế nào hơn so với những người không có bằng.

Trả lời

Mình thì tôn trọng quyết định của các doanh nghiệp đến giờ vẫn bắt buộc nhân sự của họ phải có bằng đại học. Tuy nhiên việc có bằng đại học hiện giờ không thể hiện một người là có tài hay không, có khả năng hay không nữa, mà chỉ phần nào thể hiện họ có phải là người kiên định hay không, có chăm chỉ hay không, và ngay từ đầu có định đầu tư dài hạn cho sự nghiệp mà họ đang chọn hay không thôi. Về năng lực, bằng đại học không tạo ra bất kỳ giá trị lợi thế nào hơn so với những người không có bằng.