1. Công nghệ thông tin

Tổng số người dùng Internet Việt Nam năm 2018 là bao nhiêu ?

Từ khóa: internet, internet vietnam, công nghệ thông tin

Theo số liệu từ nguồn Statisa một nguồn mình đánh giá là khá uy tín thì dự đoán tổng số người dùng internet việt nam trong năm 2018 cỡ hơn 55 triệu bạn nhé.

Một số báo cáo từ We are social họ có đưa ra con số lên tới 64M, tuy nhiên mình thấy số này chưa rõ ràng lắm

Có một biểu đồ thống kê số lượng người dùng internet Việt Nam qua các năm (từ 1996 đến nay) khá thú vị


Bảng chi tiết


Trả lời

Theo số liệu từ nguồn Statisa một nguồn mình đánh giá là khá uy tín thì dự đoán tổng số người dùng internet việt nam trong năm 2018 cỡ hơn 55 triệu bạn nhé.

Một số báo cáo từ We are social họ có đưa ra con số lên tới 64M, tuy nhiên mình thấy số này chưa rõ ràng lắm

Có một biểu đồ thống kê số lượng người dùng internet Việt Nam qua các năm (từ 1996 đến nay) khá thú vị


Bảng chi tiết


100%