Bạn học được điều gì trong "Từ tốt đến vĩ đại"

  1. Sách

Bạn đã đọc các phẩm nào của Jim Collin và tâm đắc điều gì? Cá nhân mình rất thích quyển "Từ tốt đến vĩ đại". 
Ở những nhà lãnh đạo cấp độ 5 chúng ta sẽ thấy được họ là những con người đầy mâu thuẫn: vừa rất tham vọng trong công việc, vừa rất khiêm tốn, nhún nhường.
Từ khóa: 

học từ sách

,

sách