Truyền thông có vai trò như thế nào trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chủ quyền biển đảo là một quyền thiêng liêng của đất nước. Từ xa xưa, dân tộc ta đã biết bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình bằng cách cho dân mình ra ngoài đó sống. Về sau, khi có quân đội, nhà nước đã biết cách bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách đưa bộ đội ra ngoài đó canh gác. Bộ đội biên phòng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, truyền thông cũng có vai trò khá lớn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đầu tiên bằng việc đưa tin về tình hình biển đảo Việt Nam đã nhắc nhở rất nhiều đến nhân dân về biển đảo Việt Nam, giúp nhân dân cập nhật tình hình trên đảo đến đất liền. Tiếp đến, khi có xung đột xảy ra, truyền thông lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, viết nhiều bài viết về hình ảnh biển đảo Việt Nam. Nhờ có truyền thông, thế giới sẽ biết điều gì đang xảy ra một cách chân thực nhất ở biển đảo. Truyền thông biết cách đưa ra những chứng cứ từ lịch sử, từ nhà nước để quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.
Trả lời
Chủ quyền biển đảo là một quyền thiêng liêng của đất nước. Từ xa xưa, dân tộc ta đã biết bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình bằng cách cho dân mình ra ngoài đó sống. Về sau, khi có quân đội, nhà nước đã biết cách bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách đưa bộ đội ra ngoài đó canh gác. Bộ đội biên phòng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, truyền thông cũng có vai trò khá lớn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đầu tiên bằng việc đưa tin về tình hình biển đảo Việt Nam đã nhắc nhở rất nhiều đến nhân dân về biển đảo Việt Nam, giúp nhân dân cập nhật tình hình trên đảo đến đất liền. Tiếp đến, khi có xung đột xảy ra, truyền thông lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, viết nhiều bài viết về hình ảnh biển đảo Việt Nam. Nhờ có truyền thông, thế giới sẽ biết điều gì đang xảy ra một cách chân thực nhất ở biển đảo. Truyền thông biết cách đưa ra những chứng cứ từ lịch sử, từ nhà nước để quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.