Bạn nghĩ gì về câu hỏi "Nếu em và mẹ anh cùng rớt xuống sông, anh sẽ cứu ai đầu tiên "?

Từ khóa: Phong cách sống

Mình thực sự chẳng hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi này :)

Nếu mình gặp trường hợp tương tự, mình sẽ nói thế này : "Thế em muốn có một người bạn trai bất hiếu hay không yêu em thật lòng" :)

Trả lời

Mình thực sự chẳng hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi này :)

Nếu mình gặp trường hợp tương tự, mình sẽ nói thế này : "Thế em muốn có một người bạn trai bất hiếu hay không yêu em thật lòng" :)

"Mé nó, lại định gài ông nằng cái câu cũ rích này à."

Và trả lời đơn giản "mẹ a bơi ngang sông Thu Bồn đc tận 2 vòng cơ, nên mẹ a sẽ cứu e nhé, chứ a thì lại chẳng biết bơi, nhảy xuống cứu lên bà gõ đầu cho, rồi lại bảo "nóng quá, t nhảy xuống sông tý cho mát mày gào cái gì" thì Ôi con sông quê luôn." 🤣🤣

Câu hỏi vớ vẩn, vô nghĩa. Đây là đánh đố chứ hỏi han gì :))