Tell me you're a Classics student without telling me you're a Classics student

Nói cho tôi rằng bạn là sinh viên Cổ điển học mà không cần phải nói ra cho tôi rằng bạn là sinh viên Cổ điển học.

Đây là laptop của tôi:

https://cdn.noron.vn/2021/11/13/25643986644648821402940222502615040723411357n-1636775174.jpg

Đố vui: Bạn biết ý nghĩa của mọi chi tiết trên các hình dán đó không? (là ai? cái gì? nền văn minh nào?,...)

https://cdn.noron.vn/2021/11/13/25680825344648844069604628486952015094495046n-1636775180.jpg
Từ khóa: cổ điển học, cổ đại, cổ điển, Lịch sử, Văn hóa, Ngoại ngữ