Bạn nghĩ gì về Machiavelli, ông là một người xấu hay chỉ thẳng, thật, và thực dụng quá mức?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

,

chính trị

,

machiavelli

,

maclavellus

,

il principe

,

triết học

Em vừa học về Machiavelli và "Quân vương" ở môn "Học thuyết chính trị" học kỳ trước. 
Để nhận xét về tư tưởng của ông, em nghĩ ông là một triết gia (dù không bao giờ nhận mình là triết gia) thẳng thắn và có phần "thô", luôn bị mắc kẹt giữa cái "thẳng, hiện đại" trong tư tưởng của mình và cái "truyền thống" trong thời đại ấy. Quan điểm của ông dễ dàng được tiếp nhận trong thời đại sau này, nhưng trong thời điểm mà ông đang sống thì chắc chẳng có mấy ai tôn trọng. 
Trong "Quân vương", em khá thích nhận xét của ông khi phân định rõ ràng quyền lực và đạo đức "bất kỳ ai có quyền lực thì sẽ có quyền thừa hành; nhưng đạo đức tốt chẳng hề đảm bảo sẽ có được quyền lực và người có đạo đức tốt cũng chẳng có nhiều quyền hành hơn nếu chỉ dựa vào phẩm hạnh tốt." 
Trả lời
Em vừa học về Machiavelli và "Quân vương" ở môn "Học thuyết chính trị" học kỳ trước. 
Để nhận xét về tư tưởng của ông, em nghĩ ông là một triết gia (dù không bao giờ nhận mình là triết gia) thẳng thắn và có phần "thô", luôn bị mắc kẹt giữa cái "thẳng, hiện đại" trong tư tưởng của mình và cái "truyền thống" trong thời đại ấy. Quan điểm của ông dễ dàng được tiếp nhận trong thời đại sau này, nhưng trong thời điểm mà ông đang sống thì chắc chẳng có mấy ai tôn trọng. 
Trong "Quân vương", em khá thích nhận xét của ông khi phân định rõ ràng quyền lực và đạo đức "bất kỳ ai có quyền lực thì sẽ có quyền thừa hành; nhưng đạo đức tốt chẳng hề đảm bảo sẽ có được quyền lực và người có đạo đức tốt cũng chẳng có nhiều quyền hành hơn nếu chỉ dựa vào phẩm hạnh tốt." 

Anh cũng đang lọ mọ đọc Quân Vương, nhưng anh tin một người can đảm viết ra tác phẩm ấy thì không hoàn toàn xấu. Sau khi đọc xong anh sẽ quay lại chia sẻ thêm về ông ấy nhé :))