Bạn nghĩ gì về quảng cáo truyền miệng (word of mouth marketing)?

Thời đại ngày nay lúc nào chúng ta cũng nghe về "cách mạng 4.0", "thời đại số hóa", v.v...nên có vẻ đang dần quên đi những thứ truyền thống, những phương pháp giải quyết vấn đề truyền thống. Tuy nhiên đó có phải là 1 điều tốt?

Quảng cáo truyền miệng thường ít tốn kém và dễ thực hiện (ko yêu cầu kỹ năng, thiết bị...) và theo quan điểm cá nhân thì nếu biết cách thực hiện cũng mang lại hiệu quả. Không biết cộng đồng chúng ta nghĩ gì về hình thức marketing truyền thống này?

Từ khóa: marketing, quảng cáo truyền miệng, word of mouth, Marketing

Tôi không rành mảng Marketing lắm nhưng riêng về quảng cáo truyền miệng thì đúng là có hiệu quả dù đã bước qua cuộc cách mạng 4.0. Nhiều trung tâm ngoại ngữ bây giờ hay đưa ra những mức giảm học phí với điều kiện là giới thiệu bạn bè đến học hoặc khi giới thiệu 1 ai đó tham gia hay mua sắm gì thì sẽ có huê hồng,... quảng cáo truyền miệng riêng bản thân mình nó là một dạng của bán hàng đa cấp (mô hình chuẩn chứ không phải lừa đảo trá hình) là khi giới thiệu 1 sp cho người khác sử dụng thì người giới thiệu cũng là người bán hàng và được hưởng lợi huê hồng

Trả lời

Tôi không rành mảng Marketing lắm nhưng riêng về quảng cáo truyền miệng thì đúng là có hiệu quả dù đã bước qua cuộc cách mạng 4.0. Nhiều trung tâm ngoại ngữ bây giờ hay đưa ra những mức giảm học phí với điều kiện là giới thiệu bạn bè đến học hoặc khi giới thiệu 1 ai đó tham gia hay mua sắm gì thì sẽ có huê hồng,... quảng cáo truyền miệng riêng bản thân mình nó là một dạng của bán hàng đa cấp (mô hình chuẩn chứ không phải lừa đảo trá hình) là khi giới thiệu 1 sp cho người khác sử dụng thì người giới thiệu cũng là người bán hàng và được hưởng lợi huê hồng