Bạn nghĩ gì về việc các bạn trẻ sống ảo, câu like bằng cách chà đạp lên nhân phẩm người khác, như chia sẻ link riêng tư,...?

  1. An ninh mạng

Facebook là một trong những trang mạng xã hội có tầm ảnh hưởng lớn đối với mọi lứa tuổi. Hiện nay rất nhiều bạn trẻ đang sống ảo, câu like bằng cách chà đáp lên nhân phẩm của người khác như chia sẻ link riêng tư,...
Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

Từ khóa: 

scandal

,

an ninh mạng

thói đạo đức giả đấy b, ở ngoài xã hội không có cơ hội bộc lộ ,họ sẽ nên mxh bộc lộ, chắc cũng tại xã hội ,nền giáo dục trọng thành tích , hoặc mình quá tiêu cực chăng :/
Trả lời
thói đạo đức giả đấy b, ở ngoài xã hội không có cơ hội bộc lộ ,họ sẽ nên mxh bộc lộ, chắc cũng tại xã hội ,nền giáo dục trọng thành tích , hoặc mình quá tiêu cực chăng :/