Có nên nghiêm khắc với học sinh về ý thức học tập và việc làm bài tập không?

  1. Giáo dục

Mọi người ơi cho e xin lời khuyên với ạ. Có nên nghiêm khắc với học sinh về ý thức học tập và việc làm bài tập không ạ?

Từ khóa: 

nghiêm khắc

,

học sinh

,

giáo dục

,

giáo dục

Tuỳ trường hợp. Mình cũng là giáo viên, có những học sinh mình dùng biện pháp mềm, mà cũng có những học sinh mình lại dùng sự nghiêm khắc.
Trả lời
Tuỳ trường hợp. Mình cũng là giáo viên, có những học sinh mình dùng biện pháp mềm, mà cũng có những học sinh mình lại dùng sự nghiêm khắc.

Tùy vào mỗi học sinh thôi

Có nhé
Có nhé
Có nhé b, kiểm tra bài tập về nhà là tạo đc cho các e 1 thói quen rất tốt, nếu k nghiệm khắc các em về nhà thậm chí về nhà k thèm cả dở sách vở ra xem nhé