Hiện tượng Khá “Bảnh” đã tác động tiêu cực gì đến giới trẻ hiện nay?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Cũng nên đặt ra câu hỏi giới trẻ có góp phần tạo nên nó hay không? Nếu giới trẻ có nhận thức đúng đắn thì Khá Bảnh đã chẳng nổi như vậy.
Trả lời
Cũng nên đặt ra câu hỏi giới trẻ có góp phần tạo nên nó hay không? Nếu giới trẻ có nhận thức đúng đắn thì Khá Bảnh đã chẳng nổi như vậy.
Huhu đừng nói thế tội idol e

Hư hỏng

Thần tượng lệch lạc, tiêu cực
Báo động về thần tượng của giới trẻ

Là hình ảnh

Hiện tượng cần pải dc thay thế và xóa sổ

Suy nghĩ lệch lạc

Ăn chơi đua đòi

Phá phách

Suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực
Giới trẻ hiện nay ăn theo những thói đồi trụy,tiêu cực,để chứng tỏ mình khác người ....