Bạn nghĩ sao về tình hình học sinh chơi game, nói tục thời nay?

  1. Sức khoẻ

bạn nghĩ sao về tình hình học sinh chơi game, nói tục thời nay

Từ khóa: 

sức khoẻ

Nói tục theo mình nghĩ là không xấu nhưng phải hạn chế khi giao tiếp với người lớn và dùng bừa bãi. Chửi thề mới là thứ đáng trách. Đa phần mình thấy nói tục chỉ đơn giản là nhấn mạnh câu nói . Ví dụ như là trả lời tệ vl, câu hỏi hay vc.....Còn chửi thề thì mang tính xúc phạm đã kích cao.
Lúc trước a JV có làm video về vấn đề này bạn có thể xem tại đây (JV nói hơi ngược với mình về việc phân biệt nói tục và chửi thề)

Còn về đề chơi game
Hầu như mọi học sinh đều chơi game. Chơi game để giả trí thư giản thì chả sao nhưng thực trạng không phải thế. Học sinh chơi game rất nhiều giờ hằng ngày dẫn đến học hành không đạt kq cao. Thậm chí khi chơi game còn mạng lại những cảm xúc ức chế khó chịu. Chơi game còn tốn kha khá tiền. Với các bạn có gia đình khá giả thì chẳng sao nhưng với những gia đình không được như vậy thì việc chơi game thật sự là một gánh nặng. Có bạn bảo rằng chơi game có thể kiếm ra tiền thậm chí là rất nhiều tiền. Đúng là có như vậy nhưng thực tế số người như vậy là rất ít so với số người chơi chỉ tốn tiền.
Bớt mơ mộng lại và định hướng cho 1 tương lai tốt đẹp điTrả lời
Nói tục theo mình nghĩ là không xấu nhưng phải hạn chế khi giao tiếp với người lớn và dùng bừa bãi. Chửi thề mới là thứ đáng trách. Đa phần mình thấy nói tục chỉ đơn giản là nhấn mạnh câu nói . Ví dụ như là trả lời tệ vl, câu hỏi hay vc.....Còn chửi thề thì mang tính xúc phạm đã kích cao.
Lúc trước a JV có làm video về vấn đề này bạn có thể xem tại đây (JV nói hơi ngược với mình về việc phân biệt nói tục và chửi thề)

Còn về đề chơi game
Hầu như mọi học sinh đều chơi game. Chơi game để giả trí thư giản thì chả sao nhưng thực trạng không phải thế. Học sinh chơi game rất nhiều giờ hằng ngày dẫn đến học hành không đạt kq cao. Thậm chí khi chơi game còn mạng lại những cảm xúc ức chế khó chịu. Chơi game còn tốn kha khá tiền. Với các bạn có gia đình khá giả thì chẳng sao nhưng với những gia đình không được như vậy thì việc chơi game thật sự là một gánh nặng. Có bạn bảo rằng chơi game có thể kiếm ra tiền thậm chí là rất nhiều tiền. Đúng là có như vậy nhưng thực tế số người như vậy là rất ít so với số người chơi chỉ tốn tiền.
Bớt mơ mộng lại và định hướng cho 1 tương lai tốt đẹp đi