1. Văn hóa

Bạn nghĩ thế nào về việc cháu chắt phải hỏi thăm họ hàng định kỳ mới là phải phép?

Nay ngồi cùng mâm với các bác lớn trong họ hàng, mình bị quở trách là cả năm không tới nhà bác lần nào, không biết quy tắc trên dưới họ hàng gì cả. Thực ra thì tết mình vẫn đi cùng bố mẹ sang nhà các bác, các ông bà trẻ,... Chỉ là không sang thường xuyên thôi, và nếu không có bố mẹ thì mình không đi. Tầm một năm sang hai ba lần, dỗ lạc gì đó thì mới sang.

Thực ra mình thấy cứ phải hình thức kiểu này thật mệt mỏi. Bên bác cũng chẳng phải bác ruột của bố mẹ, mà toàn họ hàng xa. Tự dưng bị những người không quá thân thiết và gần gũi chỉ trích mình thấy không thoải mái lắm. Mọi người nghĩ như thế nào về việc này? Và mình nên cư xử thế nào cho phải phép?

Từ khóa: phep_tac_ho_hang, Văn hóa

Cá nhân mình thấy ko cần thiết, mỗi người có cuộc sống riêng của mình có việc gì thì đến nc ko thì thôi. Tự dưng lên nhà các bác ngồi ăn vạ ah =)). Chưa kể schedule của mỗi người lại khác nhau nữa.
Bạn cứ 1 tuần lên 1 lần ngồi uống nước nói chuyện trên trời dưới biển thử xem, đảm bảo sau 1 thời gian ngắn thấy bạn lại chả đuổi vội =)). Mà đã ko quá thân thiết và gần gũi thì kệ đi, quan tâm người ta nghĩ gì về mình làm gì.

Trả lời

Cá nhân mình thấy ko cần thiết, mỗi người có cuộc sống riêng của mình có việc gì thì đến nc ko thì thôi. Tự dưng lên nhà các bác ngồi ăn vạ ah =)). Chưa kể schedule của mỗi người lại khác nhau nữa.
Bạn cứ 1 tuần lên 1 lần ngồi uống nước nói chuyện trên trời dưới biển thử xem, đảm bảo sau 1 thời gian ngắn thấy bạn lại chả đuổi vội =)). Mà đã ko quá thân thiết và gần gũi thì kệ đi, quan tâm người ta nghĩ gì về mình làm gì.