bạn nhận xét thế nào về tôi?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

ngu ngốc.
Trả lời
ngu ngốc.
hiiii