Nêu khái niệm của sử động

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thực chất của ngữ pháp Sử động (使動) là sự hoạt dụng của từ loại tác động vào tân ngữ kế sau nó. Trong câu vị ngữ động từ thông thường, tân ngữ là đối tượng chi phối của động từ nhưng trong một số trường hợp, quan hệ giữa động từ và tân ngữ là không như vậy mà nó mang một hàm nghĩa khác đó là “ khiến cho tân ngữ biến đổi sang một trạng thái khác ” – đây chính là ý nghĩa của ngữ pháp Sử động ( ngữ pháp này tương tự với thể cấu trúc câu cầu khiến trong Tiếng Anh: Have sb to do sth/ to have sth done).
Trả lời
Thực chất của ngữ pháp Sử động (使動) là sự hoạt dụng của từ loại tác động vào tân ngữ kế sau nó. Trong câu vị ngữ động từ thông thường, tân ngữ là đối tượng chi phối của động từ nhưng trong một số trường hợp, quan hệ giữa động từ và tân ngữ là không như vậy mà nó mang một hàm nghĩa khác đó là “ khiến cho tân ngữ biến đổi sang một trạng thái khác ” – đây chính là ý nghĩa của ngữ pháp Sử động ( ngữ pháp này tương tự với thể cấu trúc câu cầu khiến trong Tiếng Anh: Have sb to do sth/ to have sth done).