Bạn thích ăn Pizza của hãng nào?

  1. Ẩm thực

Bọn mình đang nghiên cứu về các nhãn hàng Pizza, không biết các bạn hay ăn Pizza của thương hiệu nào có thể chia sẻ giúp mình được không?

Từ khóa: 

ẩm thực