Bạn thích sự khởi đầu hay sự kết thúc?

  1. Phong cách sống

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Mùa đông hay mùa xuân? Buổi sáng hay buổi tối?.. Bạn thích sự khởi đầu.. hay sự kết thúc?

Từ khóa: 

khởi đầu

,

kết thúc

,

phong cách sống

,

hỏi xoáy đáp hay

mình nghĩ là khoảng giao từ đông sang xuân, từ tối trở sáng, cái quá trình đó đó bạn.

Trả lời

mình nghĩ là khoảng giao từ đông sang xuân, từ tối trở sáng, cái quá trình đó đó bạn.

Mình lại khác với các bạn dưới. Mình thích sự bắt đầu. Mình nghĩ đó là cơ hội mới với bản thân, một lần lột xác mới. Trước đây mình muốn thay đổi bản thân nhưng ngại môi trường cũ, nếu có môi trường mới thì sẽ dễ thay đôi hơn

mình thích sự kết thúc. Bạn không thể thay đổi khởi đầu, nhưng bạn có thể thay đổi kết cục của nó.

Lương Thanh Ngân

Với mình sự kết thúc chính là một khởi đầu...nên mình thích sự kết thúc.

Bạn thích mình hỏi lại hay trả lời?