Làm sao để phân biệt vết cắn của rắn độc với rắn thường?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

vết cắn

,

rắn

,

độc

,

kỹ năng mềm

Chuyện nhận biết rắn độc và rắn không độc qua hình dạng vết cắn hầu như là không thể. Thứ nhất, răng độc của rắn có thể tạo ra những vết thương nhỏ không khác gì răng thường. Thứ hai, độ đàn hồi của da, góc cắn, thời gian cắn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hình dạng vết cắn và có thể gây khó khăn đến việc nhận dạng hình dạng vết cắn. Tuy nhiên, có thể nhận biết rắn lành và rắn độc thông qua một số biết hiệu nơi vết cắn:

- Nếu nơi bị cắn xuất hiện bầm máu, bóng nước, sưng, đau nhức, không có dấu hiệu bị tê liệt cục bộ hay tê liệt ở những khu vực lân cận thì có khả năng con rắn cắn nạn nhân là rắn lục, đối với trường hợp này thì không băng ép, không garo, cởi bỏ trang sức, áo quần nếu nơi bị cắn bị bó chặt, không rạch hút, không đắp lá, đưa thẳng vào bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất.

- Nếu nơi bị cắn không đau hoặc ít đau, xuất hiện dấu hiệu tê bì, bại liệt/hoặc đau nhức và có thêm dấu hiệu tê bì, bại liệt cục bộ hay ở những khu vực lân cận thì có khả năng, con rắn cắn nạn nhân thuộc nhóm rắn hổ, đối với trường hợp này thì không garo, chỉ được phép băng ép, không rạch hút, đắp lá, đưa thẳng vào bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất, thực hiện CPR nếu cần thiết.

Trả lời

Chuyện nhận biết rắn độc và rắn không độc qua hình dạng vết cắn hầu như là không thể. Thứ nhất, răng độc của rắn có thể tạo ra những vết thương nhỏ không khác gì răng thường. Thứ hai, độ đàn hồi của da, góc cắn, thời gian cắn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hình dạng vết cắn và có thể gây khó khăn đến việc nhận dạng hình dạng vết cắn. Tuy nhiên, có thể nhận biết rắn lành và rắn độc thông qua một số biết hiệu nơi vết cắn:

- Nếu nơi bị cắn xuất hiện bầm máu, bóng nước, sưng, đau nhức, không có dấu hiệu bị tê liệt cục bộ hay tê liệt ở những khu vực lân cận thì có khả năng con rắn cắn nạn nhân là rắn lục, đối với trường hợp này thì không băng ép, không garo, cởi bỏ trang sức, áo quần nếu nơi bị cắn bị bó chặt, không rạch hút, không đắp lá, đưa thẳng vào bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất.

- Nếu nơi bị cắn không đau hoặc ít đau, xuất hiện dấu hiệu tê bì, bại liệt/hoặc đau nhức và có thêm dấu hiệu tê bì, bại liệt cục bộ hay ở những khu vực lân cận thì có khả năng, con rắn cắn nạn nhân thuộc nhóm rắn hổ, đối với trường hợp này thì không garo, chỉ được phép băng ép, không rạch hút, đắp lá, đưa thẳng vào bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất, thực hiện CPR nếu cần thiết.

Nhận biết vết cắn để phân biệt rắn độc và không độc: rắn độc thường có hai răng độc lớn (gọi là móc độc), ở vị trí răng cửa hàm trên, vết cắn của chúng có 1 hoặc 2 vết răng. Còn rắn không độc nhìn vào vết cắn thấy 2 hàm răng với những chấm nhỏ, có hình vòng cung và đặc biệt không có răng nanh. Cảm giác ở vết thương ngứa ngứa.

https://cdn.noron.vn/2021/09/05/iio6gmp0shthcbtle2f5qi0jtzfnkwmzdu47q5hn0rf65bh-j7kb-0h6t1wp0w4gvl1c3wz3asdmifdi6slc3vcugcbadz9tkb0zcbvqmtyz3wbj3p2p7xtkql6yh7opjtphtncd-mpeq-1630827606-1630827606.jpg