1. Giáo dục

Bằng cấp có quan trọng?

Bạn có suy nghĩ thế nào khi có nhận định rằng: “Bằng cấp (cụ thể là bằng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) không quan trọng khi đi xin việc, chỉ cần có kinh nghiệm tốt là có thể tự tin xin việc?”?
Từ khóa: giáo dục
Điều này phụ thuộc vào ngành nghề, công việc ban muốn làm nữa.

Trả lời

Điều này phụ thuộc vào ngành nghề, công việc ban muốn làm nữa.