1. Công nghệ thông tin

Nhật bản đang hướng đến xã hội 5.0, còn Việt Nam chúng ta thực sự đang ở “mấy chấm không”?

Từ khóa: công nghệ thông tin

Có vẻ hơi lạc đề... Cái mà Nhật Bản đang hướng tới là Society 5.0. Còn khi phần lớn mọi người nói đến 4.0 là Industry 4.0, vốn chả liên quan gì nhau cả.

Đây là Society History:

keidanren-society-50

Đây là Industry History:


Industry_4.0

Lỗi này thực ra cũng khá phổ biến thôi, tại vì phần lớn mọi người không hiểu rõ (hoặc cố tình làm mập mờ).

Cần nói rõ rằng chưa có quốc gia nào thành công trong việc tiến vào Industry 4.0 cả. Và xin đừng đưa khái niệm "quốc gia" vào đây, đó là một góc nhìn rất thiển cận. Industry 4.0 là một thứ thuộc về giới khoa học/công nghệ, không phải của các chính trị gia, và vì thế, nó không có biên giới hay lãnh thổ, nó chỉ là các công ty/tập đoàn mà thôi.

Tức là... Nếu cổ vũ rằng "Việt Nam tiến vững chắc vào cách mạng 4.0" giống giới chính trị VN là sai, và chỉ trích điều đó bằng "Việt Nam quá lạc hậu để đến cách mạng 4.0" cũng là sai nốt. Nó cần phải là một câu chuyện đa quốc gia.

Trả lời

Có vẻ hơi lạc đề... Cái mà Nhật Bản đang hướng tới là Society 5.0. Còn khi phần lớn mọi người nói đến 4.0 là Industry 4.0, vốn chả liên quan gì nhau cả.

Đây là Society History:

keidanren-society-50

Đây là Industry History:


Industry_4.0

Lỗi này thực ra cũng khá phổ biến thôi, tại vì phần lớn mọi người không hiểu rõ (hoặc cố tình làm mập mờ).

Cần nói rõ rằng chưa có quốc gia nào thành công trong việc tiến vào Industry 4.0 cả. Và xin đừng đưa khái niệm "quốc gia" vào đây, đó là một góc nhìn rất thiển cận. Industry 4.0 là một thứ thuộc về giới khoa học/công nghệ, không phải của các chính trị gia, và vì thế, nó không có biên giới hay lãnh thổ, nó chỉ là các công ty/tập đoàn mà thôi.

Tức là... Nếu cổ vũ rằng "Việt Nam tiến vững chắc vào cách mạng 4.0" giống giới chính trị VN là sai, và chỉ trích điều đó bằng "Việt Nam quá lạc hậu để đến cách mạng 4.0" cũng là sai nốt. Nó cần phải là một câu chuyện đa quốc gia.

Việt Nam là 0.4