Có đàn ông đẹp trai chung thủy ko?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nói khó chứ không hẳn là không có

Trả lời

Nói khó chứ không hẳn là không có

2 phạm trù ko liên quan gì đến nhau.

Nếu không phải tất cả phụ nữ xinh đẹp đều lẳng lơ thì sẽ có đàn ông đẹp trai mà chung thủy bạn nhé!

Mình tin là có. Chỉ là anh ấy không dành cho tôi mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2021/11/11/2854216444341-1636626750.jpg

Đẹp trai là khái niệm có thể đo đếm được, mặc dù mang tính chất cảm tính nhưng làm survey là cũng có thể kết luận được.

Còn chung thủy là trạng thái mà nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Thế giới rộng vậy, cái gì mà không có.
Đơn giản có hai thuộc tính là đẹp trai và chung thuỷ, thì sẽ có 4 trường hợp xảy ra:
1. đẹp trai và chung thuỷ
2. không đẹp trai và chung thuỷ
3. đẹp trai và không chung thuỷ
4. không đẹp trai và không chung thuỷ
có thể tỉ lệ xuất hiện của nhóm này nhỏ hơn nhóm kia, tuy nhiên nhóm nào cũng sẽ có người