1. Phong cách sống

Bao nhiêu người trong chúng ta có thể phá bỏ được cái quy chuẩn áp đặt đó

Xã hội chúng ta sống có một điều thật khó hiểu và vô lý, luôn đưa ra những quy chuẩn và đóng khung mỗi người vào dấu mốc cuộc đời: còn nhỏ thì phấn đấu học trường chuyên lớp chọn, 18 tuổi chắc chắn phải thi đỗ đại học, 23 tuổi tìm mọi cách dồn tiền, chạy chọt việc làm, 30 tuổi cố gắng giữ mình trong biên chế và duy trì một cuộc sống ổn định.

Xã hội luôn muốn bạn làm theo cách của họ, họ dễ dàng chê cười con đường bạn đi nhưng chẳng ai sẵn sàng chịu trách nhiệm cuộc sống cho bạn hay chia sẻ nó với bạn. Bạn phải sống cho chính mình vì sau cùng cuộc đời nở hoa hay bế tắc cũng chỉ mình bạn chịu. Đừng để những so sánh vô nghĩa giết chết bạn!

Nguồn: Mr Why, CEO Ask Traning JSC

Từ khóa: phong cách sống

Mình đồng ý! Tuy nhiên để hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội và bỏ ngoài tai những phán xét, đàm tiếu của họ thì phải là một người có bản lĩnh và quyết tâm cao. Hầu hết những người bình thường sẽ chọn con đường dễ dàng là đi cùng chiều với đám đông.

Trả lời

Mình đồng ý! Tuy nhiên để hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội và bỏ ngoài tai những phán xét, đàm tiếu của họ thì phải là một người có bản lĩnh và quyết tâm cao. Hầu hết những người bình thường sẽ chọn con đường dễ dàng là đi cùng chiều với đám đông.