Bao thu rồi em còn là em xưa

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Heo hút gió đưa mây về qua phố
Bản tình ca nao nức lối em về 
Thu đã đến bên đời ta lần nữa
Phố trầm mình trên sương lạnh tái tê.
https://cdn.noron.vn/2022/09/21/5346261266641033-1663738126.jpg

Thu đã đến một hôm không hẹn trước

Đêm bỗng nghe xao xác lá rơi và 

Kể từ đó phượng hồng thay màu áo 

Phố thêm già từ mấy độ thu qua.

 

Chông chênh nắng, hoàng hôn trên lối cũ 

Tóc thơm hoa em xoã lúc sang mùa 

Và đâu đó tình về theo mây gió

Bao thu rồi em còn là em xưa?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Mời 2 bạn 

Vũ Thị Mai Hương
và 
Độc Cô Cầu Bại
tham gia chương trình làm thơ của mình 😊

Trả lời

Mời 2 bạn 

Vũ Thị Mai Hương
và 
Độc Cô Cầu Bại
tham gia chương trình làm thơ của mình 😊

Đến bên anh em vẫn là em của ngày xưa.hi