Bệnh Basedow thường gặp

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thai nghén nhất là giai đoạn chu sinh (hậu sản) B. Dùng nhiều iod. C. Dùng lithium. D. Nhiễm trùng và nhiễm virus
Trả lời
Thai nghén nhất là giai đoạn chu sinh (hậu sản) B. Dùng nhiều iod. C. Dùng lithium. D. Nhiễm trùng và nhiễm virus