Bệnh nhân suy nhược, nằm lâu bị táo bón vì sao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nằm lâu làm giảm trương lực cơ thành bụng.
Trả lời
Nằm lâu làm giảm trương lực cơ thành bụng.