Vai trò ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu hỏi được gộp với Vai trò ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là gì ?

Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa , ngành hóa học có một vai trò và vị trí quan trọng. Nó đã và đang trở thành bộ phận không thể thiếu trong nhiều ngành sản xuất, thu hút và có nhu cầu đối với một lượng lớn lực lượng lao động. Rất nhiều lĩnh vực sản xuất liên quan đến hóa học như: công nghiệp điện lực – nhiên liệu-năng lượng (khai khoáng, khai thác và chế biến dầu mỏ, nhiên liệu, sinh học, pin.acquy,..) công nghiệp cơ khí (khai khoáng ,luyện kim,vật liệu vô cơ , hữu cơ, cao su,polyme…) , công nghiệp hóa chất (hóa chất cơ bản phân bón, chế biến cao su, dược phẩm ,…) công nghiệp vật liệu xây dựng (xi măng ,bê tông, gạch, sản phẩm nội ngoại thất,…) công nghiệp điện hóa (pin, chống ăn mòn, mạ điện, bảo vệ kim loại,…) các ngành công nghiệp nhẹ như lương thực thực phẩm ,công nghiệp dệt-da , công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (cao su,nhựa ,chất tẩy rửa ….) chế biến nông lâm sản. Như vậy ngành kĩ thuật hóa học là ngành liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống hiện nay ,có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất con người.
Trả lời
Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa , ngành hóa học có một vai trò và vị trí quan trọng. Nó đã và đang trở thành bộ phận không thể thiếu trong nhiều ngành sản xuất, thu hút và có nhu cầu đối với một lượng lớn lực lượng lao động. Rất nhiều lĩnh vực sản xuất liên quan đến hóa học như: công nghiệp điện lực – nhiên liệu-năng lượng (khai khoáng, khai thác và chế biến dầu mỏ, nhiên liệu, sinh học, pin.acquy,..) công nghiệp cơ khí (khai khoáng ,luyện kim,vật liệu vô cơ , hữu cơ, cao su,polyme…) , công nghiệp hóa chất (hóa chất cơ bản phân bón, chế biến cao su, dược phẩm ,…) công nghiệp vật liệu xây dựng (xi măng ,bê tông, gạch, sản phẩm nội ngoại thất,…) công nghiệp điện hóa (pin, chống ăn mòn, mạ điện, bảo vệ kim loại,…) các ngành công nghiệp nhẹ như lương thực thực phẩm ,công nghiệp dệt-da , công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (cao su,nhựa ,chất tẩy rửa ….) chế biến nông lâm sản. Như vậy ngành kĩ thuật hóa học là ngành liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống hiện nay ,có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất con người.
Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa ,ngành hóa học có một vai trò và vị trí quan trọng .Nó đã và đang trở thành bộ phận không thể thiếu trong nhiều nghành sản xuất,thu hút và có nhu cầu đối với một lượng lớn lực lượng lao động Rất nhiều lĩnh vực sản xuất liên quan đến hóa học như: công nghiệp điện lực – nhiên liệu-năng lượng (khai khoáng. khai thác và chế biến dầu mỏ, nhiên liệu sinh học pin.acquy,..) công nghiệp cơ khí (khai khoáng, luyện kim, vật liệu vô cơ, hữu cơ, cao su, polyme…), công nghiệp hóa chất (hóa chất cơ bản phân bón, chế biến cao su, dược phẩm ,…) công nghiệp vật liệu xây dựng (xi măng , bê tông, gạch, sản phẩm nội ngoại thất,…) công nghiệp điện hóa (pin, chống ăn mòn, mạ điện, bảo vệ kim loại,…) các ngành công nghiệp nhẹ như lương thực thực phẩm, công nghiệp dệt-da , công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (cao su, nhựa , chất tẩy rửa ….) chế biến nông lâm sản Như vậy ngành kĩ thuật hóa học là ngành liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống hiện nay ,có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất con người.