Làm sao bác tài qua được cây cầu này?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn.

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Bác tài đi bộ sang để xe tải ở lại
Trả lời
Bác tài đi bộ sang để xe tải ở lại