Bệnh sốt xuất huyết có bị lây qua đường máu không?

  1. Sức khoẻ

Bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện vào mùa mưa
Từ khóa: 

sức khoẻ

Theo mình biết là bệnh sốt xuất huyết không lây từ người sang người mà nó lây từ muỗi sang người. Chỉ khi nào Con muỗi bị nhiễm virus sốt xuất huyết đốt người thì người đó mới bị. Cũng như người bị sốt xuất huyết xong lại bị muỗi đốt tiếp, rồi chính con muỗi đó đốt người khác thì người đó mới bị nhiễm bệnh. 
Trả lời
Theo mình biết là bệnh sốt xuất huyết không lây từ người sang người mà nó lây từ muỗi sang người. Chỉ khi nào Con muỗi bị nhiễm virus sốt xuất huyết đốt người thì người đó mới bị. Cũng như người bị sốt xuất huyết xong lại bị muỗi đốt tiếp, rồi chính con muỗi đó đốt người khác thì người đó mới bị nhiễm bệnh. 

về mặt lý thuyết là có thể

Mình nghĩ là có lây
Mình nghĩ là có

muỗi là có thể làm lây lan bệnh sốt xuất huyết