Biển xuất hiện trên trái đất từ bao giờ và hiện nay có khoảng bao nhiêu nước biển cả thảy?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Số đông các nhà khoa học cho rằng biển xuất hiện từ cách đây khoảng 4 tỉ năm. Cùng với sự lạnh dần đi của trái đất nguyên thủy và sự ngưng tụ của hơi nước mà các đại dương bắt đầu đầy nước lên từ từ trong quá trình hình thành các lục địa. Các đại dương chiếm tới 71 % diện tích bề mặt của trái đất với tổng thể tích khoảng 1368 triệu km3 (gấp 18 lần so với phần đất liền cao hơn bề mặt biển).
Trả lời
Số đông các nhà khoa học cho rằng biển xuất hiện từ cách đây khoảng 4 tỉ năm. Cùng với sự lạnh dần đi của trái đất nguyên thủy và sự ngưng tụ của hơi nước mà các đại dương bắt đầu đầy nước lên từ từ trong quá trình hình thành các lục địa. Các đại dương chiếm tới 71 % diện tích bề mặt của trái đất với tổng thể tích khoảng 1368 triệu km3 (gấp 18 lần so với phần đất liền cao hơn bề mặt biển).