Biguanide tác dụng làm hạ glucose qua cơ chế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Làm tăng cường tác dụng của insulin tại các mô ngoại biên
Trả lời
Làm tăng cường tác dụng của insulin tại các mô ngoại biên