Bố họ "Tạ" thì đặt con tên gì cho ngầu?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

sinh con

,

gia đình

,

con cái

,

phong cách sống

Tên "Thế" cũng hay đấy 😂😂

Trả lời

Tên "Thế" cũng hay đấy 😂😂

Cha Tạ thiên thanh thì đặt tên con Tạ thiên thu, Tạ thiên thần, Tạ thiên thạch, Tạ tử tế cũng dc

Tạ Lúa!

Tạ Ơn!

Tạ Lỗi!

Tạ Nghĩa Trang

Tạ Nghĩa Địa

Tạ Xàm 

Tạ Như Bố, Tạ Nghìn Tấn, Tạ Siêu Trọng, Tạ Thị Yến, Tạ Hiểu Phong

Tạ Thế!

Nếu là fan của phim kiếm hiệp thì đặt ngay là Tạ Tốn =)))))

Tạ Ơn <Hàng xóm... hoặc bất kỳ ai bạn muốn Tạ ơn >

Tạ Mấy Kí :3