1. Phong cách sống

Bố họ "Tạ" thì đặt con tên gì cho ngầu?

Từ khóa: sinh con, gia đình, con cái, Phong cách sống

Cha Tạ thiên thanh thì đặt tên con Tạ thiên thu, Tạ thiên thần, Tạ thiên thạch, Tạ tử tế cũng dc

Trả lời

Cha Tạ thiên thanh thì đặt tên con Tạ thiên thu, Tạ thiên thần, Tạ thiên thạch, Tạ tử tế cũng dc

Tạ Lúa!

Tạ Ơn!

Tạ Lỗi!

Tên "Thế" cũng hay đấy 😂😂

Tạ Nghĩa Trang

Tạ Nghĩa Địa

Tạ Xàm 

Tạ Như Bố, Tạ Nghìn Tấn, Tạ Siêu Trọng, Tạ Thị Yến, Tạ Hiểu Phong

Tạ Thế!

Nếu là fan của phim kiếm hiệp thì đặt ngay là Tạ Tốn =)))))

Tạ Ơn <Hàng xóm... hoặc bất kỳ ai bạn muốn Tạ ơn >

Tạ Mấy Kí :3