Nhà nội họ Dương thì nên đặt tên con trai/ gái là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Văn hóa

Bạn bè có đứa bạn mới cưới chồng năm ngoái, năm nay thì đang chửa thằng cu được 7 tháng rồi mà 2 vợ chồng vẫn đang loay hoay chưa bt đặt tên con là gì? Mấy nữa dự tính còn đẻ thêm đứa con gái nữa cơ. Các cao nhân ở đây nghĩ cùng em với. hihi.

Từ khóa: 

họ tên

,

đặt tên

,

tâm sự cuộc sống

,

văn hóa

Con zai: Dương Quá, Dương Quốc Tuấn

Con gái: Dương Thu Trang, Dương Thu Hương, Dương Hoàng Mai Anh :3

Trả lời

Con zai: Dương Quá, Dương Quốc Tuấn

Con gái: Dương Thu Trang, Dương Thu Hương, Dương Hoàng Mai Anh :3

Dương Thịnh Âm Suy:)

Dương Minh Anh

Dương Thế Anh

Tôi rất thích con cái có chữ Anh đằng sau nhá 😁

Dương Hay Âm 

Dương Đương Đại 😂