Bốn phát minh vĩ đại nhất của người Trung Quốc là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

La bàn, thuốc súng, nghề làm giấy và nghề in.
Trả lời
La bàn, thuốc súng, nghề làm giấy và nghề in.