Chất giọng và cách phát âm trong tiếng Pháp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Pháp ở châu Âu rõ ràng và sắc nét hơn. Pháp Canada là giọng mũi và giọng nặng hơn. Sự khác biệt này có thể được so sánh với sự khác biệt giữa giọng Anh từ nước Anh và một giọng miền Nam từ Louisiana. Điều này làm cho những người ở Pháp một thời gian rất khó khăn để hiểu tiếng Pháp Canada (đặc biệt là vùng Quebec), nhưng ngược lại người nói tiếng Pháp - Canada lại dễ dàng hiểu được người đến từ Pháp hơn. Một tính năng đặc biệt là cách phát ẩm của, "d" và "t" trở thành "dz" và “ts” trước các âm "i" và "u" (nói) Canadian French. Ví dụ, "tu dis" nghe như "tsu dzi." Điều này tương đối phổ biến ở Quebec và thậm chí có xu hướng xuất hiện cả trong những hội thoại quan trọng.
Trả lời
Tiếng Pháp ở châu Âu rõ ràng và sắc nét hơn. Pháp Canada là giọng mũi và giọng nặng hơn. Sự khác biệt này có thể được so sánh với sự khác biệt giữa giọng Anh từ nước Anh và một giọng miền Nam từ Louisiana. Điều này làm cho những người ở Pháp một thời gian rất khó khăn để hiểu tiếng Pháp Canada (đặc biệt là vùng Quebec), nhưng ngược lại người nói tiếng Pháp - Canada lại dễ dàng hiểu được người đến từ Pháp hơn. Một tính năng đặc biệt là cách phát ẩm của, "d" và "t" trở thành "dz" và “ts” trước các âm "i" và "u" (nói) Canadian French. Ví dụ, "tu dis" nghe như "tsu dzi." Điều này tương đối phổ biến ở Quebec và thậm chí có xu hướng xuất hiện cả trong những hội thoại quan trọng.