Bọt lượng tử là gì?

  1. Khoa học

Trên mạng có nói đến nhiều nhưng đọc thì không hiểu rõ
Từ khóa: 

lượng tử

,

khoa học

Trả lời