Vật lý lượng tử là gì vậy?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Nếu muốn tìm hiểu, bạn tham khảo thử bài của anh Woo Map đã đăng nè ^^
Trả lời
Nếu muốn tìm hiểu, bạn tham khảo thử bài của anh Woo Map đã đăng nè ^^

vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ - tầng mức của các hạt nguyên tử (atomic) và hạ nguyên tử (subatomic), tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino...

Hiểu Vật lý lượng tử chỉ trong 5 phút từ anh Trường Vũ có nhiều nội dung hay về khoa học.

Tìm hiểu thêm về Vật lý lượng tử:

Và cách nhanh nhất là bạn search từ khoá Vật lý lượng tử trên Noron có rất nhiều bài viết hay từ cơ bản đến nâng cao.

Quantum Physics