Vật lý lượng tử là gì vậy?

Từ khóa: Khoa học

Trả lời

vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ - tầng mức của các hạt nguyên tử (atomic) và hạ nguyên tử (subatomic), tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino...

Hehee mình thấy Noron có một bạn viết bài về Vật lý lượng tử rất chi tiết nè bạn tham khảo nha :

Nếu muốn tìm hiểu, bạn tham khảo thử bài của anh Woo Map đã đăng nè ^^

Quantum Physics