1. Blockchain

BTC có thể xuống 1 Đô bạn có tin không?

Từ khóa: blockchain

Tôi tin nó còn giảm xuống thấp hơn 1 đô nữa

Trả lời

Tôi tin nó còn giảm xuống thấp hơn 1 đô nữa

Kênh đầu tư nào cũng có chu kỳ tăng, giảm và đi ngang. Vì nó hoạt động theo cung cầu của người mua và bán. Trong năm 2020-1 thì crypto lên ngôi vì người ta ở nhà, không có chuyện gì làm nên rảnh.
Năm 2022 thì đã đi làm trở lại. Nên vốn rút ra từ tiền ảo vào thị trường sản xuất. Crypto sẽ tăng lại khi có người mới đổ tiền vào. Còn bao giờ thì để họ tự quyết.