CA: vì sao 01 năm có 365 ngày

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

quy ước cho khoảng thời gian trái đất quay hết 1 vòng quỹ đạo quanh mặt trời? thực ra hết 365 ngày và 6 giờ nên ng ta tạo ra ngày nhuận mỗi 4 năm cho đẹp lịch
Trả lời
quy ước cho khoảng thời gian trái đất quay hết 1 vòng quỹ đạo quanh mặt trời? thực ra hết 365 ngày và 6 giờ nên ng ta tạo ra ngày nhuận mỗi 4 năm cho đẹp lịch