Bài Tiến quân ca được sử dụng làm bài Quốc ca từ năm nào ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

1976
Trả lời
1976

Tiến quân ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao (1923–1995) sáng tác vào năm 1944 và được sử dụng làm quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ năm 1976. Trước đó, Tiến quân ca là quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1976.

Nguồn: 

Năm 1976
Năm 1976 sau khi kết thúc chiến tranh.

Được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, và sử dụng làm Quốc ca từ năm 1945.