Thông tin Khối D đã đổi môn tổ hợp là Văn, Anh, Địa có chính xác?

  1. Giáo dục

Mình nghe thấy có thông tin là bây giờ khối D đã đổi môn tổ hợp là Văn, Anh, Địa không biết tin này có chính xác không ạ?

Từ khóa: 

khối d

,

tuyển sinh đại học

,

giáo dục

Khái niệm "Khối D" không còn tồn tại trong kì thi THPTQG hiện nay, tuy nhiên nó thường được dùng để chỉ tổ hợp D01 (Toán- Văn - Anh).
Còn tổ hợp Văn - Địa- Anh như bạn nêu là tổ hợp D15.
Trả lời
Khái niệm "Khối D" không còn tồn tại trong kì thi THPTQG hiện nay, tuy nhiên nó thường được dùng để chỉ tổ hợp D01 (Toán- Văn - Anh).
Còn tổ hợp Văn - Địa- Anh như bạn nêu là tổ hợp D15.
Không