Thông điệp này trong cuốn sách theo các bạn có chính xác hay không?

  1. Sách

Cuốn sách này có nhiều nội dung lạ lắm nên nếu thấy ý nào kiểu như vậy mình sẽ chia sẻ lên để mọi người cùng thảo luận xem sao

Nếu sách viết như vậy chẳng lẽ trên đời này không có hợp tác thực sự hay sao chứ?

https://cdn.noron.vn/2021/12/04/812129242387294-1638591410.jpg
Từ khóa: 

sách

tui thấy nó thô nhưng thật đó chứ? cùng làm cùng hưởng là điều ko bao giờ có thực trên đời này trừ khi là sống trong gia đình thôi :v dù tui dốt triết mà vẫn nhớ ông thầy giảng rằng tư bản luôn cố tìm ra một cái gọi là thặng dư họ sẽ tư hữu cái thặng dư đó :v thí dụ như một nhóm săn lợn lòi đem về cho tù trưởng thì thằng tù trưởng sẽ chia thịt coi như trả công cho thành viên bộ lạc còn nanh với da con lợi lòi hắn đem bán :v thế là thằng cha tư bản nguyên thủy đó vừa không phải đi săn vừa có thịt ăn vừa có da lông đem bán lại vừa ngồi chễm chệ trên ngai tù trưởng haha :v

Trả lời

tui thấy nó thô nhưng thật đó chứ? cùng làm cùng hưởng là điều ko bao giờ có thực trên đời này trừ khi là sống trong gia đình thôi :v dù tui dốt triết mà vẫn nhớ ông thầy giảng rằng tư bản luôn cố tìm ra một cái gọi là thặng dư họ sẽ tư hữu cái thặng dư đó :v thí dụ như một nhóm săn lợn lòi đem về cho tù trưởng thì thằng tù trưởng sẽ chia thịt coi như trả công cho thành viên bộ lạc còn nanh với da con lợi lòi hắn đem bán :v thế là thằng cha tư bản nguyên thủy đó vừa không phải đi săn vừa có thịt ăn vừa có da lông đem bán lại vừa ngồi chễm chệ trên ngai tù trưởng haha :v

Chào bạn, cá nhân mình nghĩ cách nhìn nhận của tác giả ở góc độ này đang chủ quan (theo hướng cực đoan).

Có lẽ trong quá khứ, họ từng trải qua tình huống nào đó không được như ý về hợp tác tập thể nên mới có quan niệm tập thể sinh ra là để phục tùng cá nhân. Mình thì tin rằng mỗi cá nhân đều có bản sắc của riêng, nhưng khi tìm đến nhau để hợp tác cùng phát triển, thì cái chung sẽ bao trùm nên cái riêng ấy. Vấn đề là lựa chọn đúng vị trí mà bản thân có thể + mong muốn đảm nhận mà thôi. Nếu một cá nhân được tập thể suy tôn lên vị trí lãnh đạo và họ giải quyết mọi vấn đề của tập thể đều thấu tình, đạt lý thì điều đó là đáng mừng chứ nhỉ?

Con người là sinh vật mang tính xã hội, để đạt được thành tựu thì không thể có tướng nếu không có quân sĩ và không thể có quân sĩ mà thiếu đi chủ tướng.

Trong bàn tay có ngón dài ngón ngắn, ngón to ngón nhỏ, nhưng mỗi ngón đều có nhiệm vụ của riêng mình, bàn tay thiếu đi một ngón dù là ngón gì thì nó cũng khó mà nắm chặt mọi thứ. Cho nên suy ra trong cuộc sống này cũng vậy, sống là phải biết đoàn kết, mỗi cá nhân gộp lại sẽ thành tập thể, trong mỗi cá nhân đó đều có bản sắc, cá tính riêng biệt; có người phù hợp cho việc làm chỉ đạo, có người phù hợp cho việc ra chiến trận, tướng lĩnh tuy có tài nhưng thiếu binh lính thì chỉ là thùng rỗng kêu to, và binh lính mà không có tướng lĩnh thì cũng như rắn mất đầu. Mọi cá nhân trong tập thể đều có mối liên quan mật thiết với nhau để cùng nhau dựng xây và phát triển! Cha ông mình nói rồi: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"!. Tư tưởng của người viết sách này rất chủ quan và mang tư tâm (có thể do gặp phải tập thể có lãnh đạo xấu thích ngồi mát ăn bát vàng và để cho những cá nhân khác trong tập thể đó nai lưng ra cày cuốc nên người này mới có lối suy nghĩ cực đoan và chủ quan như vậy).

Liên nghĩ bạn nên cẩn trọng khi tiếp tục đọc cuốn sách này. Nếu lời văn vẫn theo chiều hướng này thì khiến cho bản thân người đọc suy nghĩ mọi vấn đề theo hướng tiêu cực lắm đó.

Nói ra thì thật sự là vậy. Hợp tác mà ai cũng yếu nói trắng ra kết quả để an ủi kẻ yếu, hợp tác với người mạnh như mình thì câu nói đó đúng là hơi quá.

Tên sách là gì vậy bạn? có vẻ cuốn này có tư tưởng hơi cực đoan bá đạo nhỉ?