Bài hát nào được chọn làm Đoàn ca?

  1. Âm nhạc

Từ khóa: 

âm nhạc

Thanh niên làm theo lời Bác
Trả lời
Thanh niên làm theo lời Bác
Thanh niên làm theo lời Bác
Thanh niên làm theo lời Bác- sáng tác Hoàng Hòa
Thanh niên làm theo lời bác
Cảm ơn tất cả mọi người