Làm thế nào để tự học tiếng Quảng Đông một cách có hiệu quả?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Nói chuyện trực tiếp
Trả lời
Nói chuyện trực tiếp
Tìm đến nơi có người nước ngoài giao lưu trò chuyện.