Vợ của An Dương Vương?

  1. Lịch sử

Vợ của An Dương Vương. Mẹ của Mỵ Châu. Mẹ vợ của Trọng Thuỷ là ai
Từ khóa: 

lịch sử

Sao ko thấy tài liệu nào chép nhỉ
Trả lời
Sao ko thấy tài liệu nào chép nhỉ
Uả ai ta 😲 ?

ko co thong tin gi ve vo ong An Duong Vuong ca?