Bạn nghĩ tình yêu là gì?

Từ khóa: Tâm lý học

Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình.

Nguồn: SGK CD 10 bài 12 :))

#Friendlyme

Trả lời

Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình.

Nguồn: SGK CD 10 bài 12 :))

#Friendlyme

Tình yêu thì nhi lắm, bạn có thể nói rõ hơn là tình yêu j ko?
Tình yêu k có định nghĩa