Những cuốn sách hay nên đọc ít nhất 1 lần trong đời?

  1. Sách

Những cuốn sách hay để tạo động lực hay bổ sung kiến thức về sức khỏe, cách sống lành mạnh hay tâm lý học...

Từ khóa: 

sách hay

,

sách

Nhân tố Enzym tập 1, cuốn này về sức khỏe rất hay. Và đã được áp dụng rộng rãi và thực tế đã mang lại nhiều lợi ích.

Bạn có thể đọc review này để tham khảo

Trả lời

Nhân tố Enzym tập 1, cuốn này về sức khỏe rất hay. Và đã được áp dụng rộng rãi và thực tế đã mang lại nhiều lợi ích.

Bạn có thể đọc review này để tham khảo

Thép đã tôi thế đấy.

Mình xin trích một câu trong tác phẩm:

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.."

Một tác phẩm hay về tinh thần, ý chí, lý tưởng sống của thanh niên, khát khao được cống hiến cho cộng đồng, cho tổ quốc.

Hay lắm 😀

"cha nghèo cha giàu "😁
Chạy trốn mặt trời của Minh Nhật
Sách dạng selfhelp có nhiều mà bạn. Bạn có thể thu hẹp phạm vi lại được không? Cuộc sống của bạn đang có những câu hỏi hay vấn đề nào cần giải?

Thế giới phẳng

Những bài học không có nơi giảng đường

Madam chic

Mình đang đọc Quyển Đánh thức khát vọng này 😊
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, đắc nhân tâm.
Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công của TS. Lê Thẩm Dương