1. Phát triển sản phẩm

Làm thế nào để tôi có thể tự kiếm ra tiền khi không có vốn trong tay?

Từ khóa: phát triển sản phẩm

Khi bạn sinh ra trên cõi đời này, bạn được thượng đế cấp cho một thứ đầu tiên, và vô cùng quý giá, đó là sinh mạng. Rồi bạn được ba mẹ cấp cho hình hài, cho sữa bú để lớn lên, để có sức khoẻ, có tuổi trẻ. Bạn đi học được thầy cô cấp cho kiến thức. Gia đình cấp cho bạn tình thương, sự bao bọc. Mỗi người khi bước vào đời đều có sẵn không ít vốn liếng. Trách nhiệm của bạn đó là hãy sử dụng vốn đó thật tốt, để lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất. Muốn kiếm tiền đương nhiên phải từ lao động. Những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời bao giờ cũng là khó kiếm nhất. Nên vì thế sau này nếu có thể bạn hãy dạy con bạn kiếm tiền thật thật sớm. Nhưng bạn yên tâm, cứ chăm chỉ làm việc, lao động. Tốc độ kiếm tiền sẽ tăng dần rất nhanh qua quá trình lao động đó nhờ không chỉ bạn tích luỹ được nhiền tiền hơn, mà vốn kiến thức, vốn quan hệ, vốn hiểu biết xã hội cũng sẽ chỉ tăng được nhờ lao động. Chỉ vài năm sau bạn sẽ hiểu, kiếm tiền không hề khó. Kiếm nhiều tiền cũng không khó. Khi đó lựa chọn của cuộc đời bạn không phải là kiếm bao nhiêu tiền nữa, mà là bạn muốn sống vì điều gì.

Mình xin nhắc lại, lao động chăm chỉ, thông minh, bền bỉ là cách thức đúng đắn nhất để kiếm tiền, để thành công.

Trả lời

Khi bạn sinh ra trên cõi đời này, bạn được thượng đế cấp cho một thứ đầu tiên, và vô cùng quý giá, đó là sinh mạng. Rồi bạn được ba mẹ cấp cho hình hài, cho sữa bú để lớn lên, để có sức khoẻ, có tuổi trẻ. Bạn đi học được thầy cô cấp cho kiến thức. Gia đình cấp cho bạn tình thương, sự bao bọc. Mỗi người khi bước vào đời đều có sẵn không ít vốn liếng. Trách nhiệm của bạn đó là hãy sử dụng vốn đó thật tốt, để lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất. Muốn kiếm tiền đương nhiên phải từ lao động. Những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời bao giờ cũng là khó kiếm nhất. Nên vì thế sau này nếu có thể bạn hãy dạy con bạn kiếm tiền thật thật sớm. Nhưng bạn yên tâm, cứ chăm chỉ làm việc, lao động. Tốc độ kiếm tiền sẽ tăng dần rất nhanh qua quá trình lao động đó nhờ không chỉ bạn tích luỹ được nhiền tiền hơn, mà vốn kiến thức, vốn quan hệ, vốn hiểu biết xã hội cũng sẽ chỉ tăng được nhờ lao động. Chỉ vài năm sau bạn sẽ hiểu, kiếm tiền không hề khó. Kiếm nhiều tiền cũng không khó. Khi đó lựa chọn của cuộc đời bạn không phải là kiếm bao nhiêu tiền nữa, mà là bạn muốn sống vì điều gì.

Mình xin nhắc lại, lao động chăm chỉ, thông minh, bền bỉ là cách thức đúng đắn nhất để kiếm tiền, để thành công.

Cày game. Tải các game nổi tiếng về luyện cao cấp rồi nhận kéo hay bán acc. Hoặc quay cái video hướng dẫn giải mã game đang lên những nơi như youtube,...